Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Informácie pre občanov :

  • začiname od 15.03.2018 na ulici Podhajska od čísla domu 232.
  • od 11.04.2018 kopome na ulici Šenkvicka od čisla domu 203/1

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, piatok 20. 4. 2018
23 °C 12 °C
sobota 21. 4. 22/11 °C
nedeľa 22. 4. 23/11 °C
pondelok 23. 4. 25/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

VZN 01/2016 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby a donášku stravy Stiahnuté: 619x | 22.03.2016

VZN 03/2015 Zásady hospodárenia majetkom obce Stiahnuté: 954x | 24.04.2015

VZN 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných prímov Stiahnuté: 794x | 22.03.2016

VZN 04/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 772x | 22.03.2016

VZN 05/2015 o výške mesačných prispevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom Stiahnuté: 1257x | 22.03.2016

VZN 05/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Blatné Stiahnuté: 878x | 25.05.2016

VZN 1/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy Stiahnuté: 1028x | 11.01.2017

VZN 2/2007 o čistote a poriadku Stiahnuté: 1247x | 11.01.2017

VZN 2/2012 o organizovaní miest referenda Stiahnuté: 1556x | 11.01.2017

VZN č. 01/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 635x | 12.05.2017

VZN č. 02/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné Stiahnuté: 46x | 03.01.2018

VZN č. 03/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 51x | 03.01.2018

VZN č. 06/2016 o o určení a zmenách názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné. Stiahnuté: 752x | 03.10.2016

VZN č.08/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné Stiahnuté: 692x | 05.01.2017

VZN č.09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce BLATNÉ Stiahnuté: 684x | 05.01.2017

VZN č.6/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Blatné Stiahnuté: 940x | 22.03.2016

Stránka

  • 1