Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 11. 2017
6 °C 4 °C
sobota 25. 11. 12/5 °C
nedeľa 26. 11. 6/4 °C
pondelok 27. 11. 7/2 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

VZN 01/2016 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby a donášku stravy Stiahnuté: 570x | 22.03.2016

VZN 03/2015 Zásady hospodárenia majetkom obce Stiahnuté: 910x | 24.04.2015

VZN 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných prímov Stiahnuté: 750x | 22.03.2016

VZN 04/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 733x | 22.03.2016

VZN 05/2015 o výške mesačných prispevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom Stiahnuté: 1215x | 22.03.2016

VZN 05/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Blatné Stiahnuté: 822x | 25.05.2016

VZN 1/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy Stiahnuté: 982x | 11.01.2017

VZN 2/2007 o čistote a poriadku Stiahnuté: 1195x | 11.01.2017

VZN 2/2012 o organizovaní miest referenda Stiahnuté: 1517x | 11.01.2017

VZN č. 01/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 597x | 12.05.2017

VZN č. 06/2016 o o určení a zmenách názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné. Stiahnuté: 693x | 03.10.2016

VZN č.02/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné Stiahnuté: 11x | 02.11.2017

VZN č.07/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 709x | 05.01.2017

VZN č.08/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné Stiahnuté: 656x | 05.01.2017

VZN č.09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce BLATNÉ Stiahnuté: 651x | 05.01.2017

VZN č.6/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Blatné Stiahnuté: 896x | 22.03.2016

Stránka

  • 1