Aktuálne počasie

dnes, streda 21. 2. 2018
0 °C -3 °C
štvrtok 22. 2. 0/-4 °C
piatok 23. 2. 1/-5 °C
sobota 24. 2. -4/-7 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

VZN 01/2016 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby a donášku stravy Stiahnuté: 601x | 22.03.2016

VZN 03/2015 Zásady hospodárenia majetkom obce Stiahnuté: 929x | 24.04.2015

VZN 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných prímov Stiahnuté: 776x | 22.03.2016

VZN 04/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 753x | 22.03.2016

VZN 05/2015 o výške mesačných prispevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom Stiahnuté: 1238x | 22.03.2016

VZN 05/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Blatné Stiahnuté: 848x | 25.05.2016

VZN 1/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy Stiahnuté: 1008x | 11.01.2017

VZN 2/2007 o čistote a poriadku Stiahnuté: 1222x | 11.01.2017

VZN 2/2012 o organizovaní miest referenda Stiahnuté: 1535x | 11.01.2017

VZN č. 01/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 614x | 12.05.2017

VZN č. 02/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné Stiahnuté: 28x | 03.01.2018

VZN č. 03/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 21x | 03.01.2018

VZN č. 06/2016 o o určení a zmenách názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné. Stiahnuté: 724x | 03.10.2016

VZN č.08/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné Stiahnuté: 674x | 05.01.2017

VZN č.09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce BLATNÉ Stiahnuté: 663x | 05.01.2017

VZN č.6/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Blatné Stiahnuté: 922x | 22.03.2016

Stránka

  • 1