Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Informácie pre občanov :

  • začiname od 15.03.2018 na ulici Podhajska od čísla domu 232.
  • od 11.04.2018 začíname kopať na ulici Šenkvicka od čisla domu 203/1
  • žiadame občanov Šenkvickej ulici aby si neupravovali zelené plochy po vykope kanalizácii budu tam prebiehat terenne úpravy, zároven žiadame aby boli pod prijazdové mostíky vrátené odvodnovacie potrubia. 
  • od 04.05.2018 začina výkop na ZP A1, ZP A2 a ZP A3 Šenkvická ulica.

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 6. 2018
27 °C 18 °C
utorok 19. 6. 28/20 °C
streda 20. 6. 29/18 °C
štvrtok 21. 6. 29/22 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

VZN 01/2016 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby a donášku stravy Stiahnuté: 631x | 22.03.2016

VZN 03/2015 Zásady hospodárenia majetkom obce Stiahnuté: 969x | 24.04.2015

VZN 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných prímov Stiahnuté: 803x | 22.03.2016

VZN 04/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 783x | 22.03.2016

VZN 05/2015 o výške mesačných prispevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom Stiahnuté: 1272x | 22.03.2016

VZN 05/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Blatné Stiahnuté: 892x | 25.05.2016

VZN 1/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy Stiahnuté: 1040x | 11.01.2017

VZN 2/2007 o čistote a poriadku Stiahnuté: 1259x | 11.01.2017

VZN 2/2012 o organizovaní miest referenda Stiahnuté: 1576x | 11.01.2017

VZN č. 01/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 642x | 12.05.2017

VZN č. 02/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné Stiahnuté: 53x | 03.01.2018

VZN č. 03/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 62x | 03.01.2018

VZN č. 06/2016 o o určení a zmenách názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné. Stiahnuté: 765x | 03.10.2016

VZN č.08/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné Stiahnuté: 700x | 05.01.2017

VZN č.09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce BLATNÉ Stiahnuté: 690x | 05.01.2017

VZN č.6/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Blatné Stiahnuté: 948x | 22.03.2016

Stránka

  • 1