Aktuálne počasie

dnes, utorok 26. 9. 2017
20 °C 12 °C
streda 27. 9. 17/10 °C
štvrtok 28. 9. 16/9 °C
piatok 29. 9. 17/9 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

Dodatok č.1/2016 k VZN 03/2016 o poskytovaní trasnférov z rozpočtu obce Stiahnuté: 424x | 25.01.2017

Príloha k VZN č.03/2016 ZÚČTOVANIE DOTÁCIE POSKYTNUTEJ OBCOU BLATNÉ Stiahnuté: 453x | 05.01.2017

VZN 01/2016 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby a donášku stravy Stiahnuté: 562x | 22.03.2016

VZN 03/2015 Zásady hospodárenia majetkom obce Stiahnuté: 901x | 24.04.2015

VZN 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných prímov Stiahnuté: 741x | 22.03.2016

VZN 04/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 723x | 22.03.2016

VZN 05/2015 o výške mesačných prispevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom Stiahnuté: 1207x | 22.03.2016

VZN 05/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Blatné Stiahnuté: 809x | 25.05.2016

VZN 1/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy Stiahnuté: 972x | 11.01.2017

VZN 2/2007 o čistote a poriadku Stiahnuté: 1183x | 11.01.2017

VZN 2/2012 o organizovaní miest referenda Stiahnuté: 1507x | 11.01.2017

VZN č. 01/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 587x | 12.05.2017

VZN č. 06/2016 o o určení a zmenách názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné. Stiahnuté: 687x | 03.10.2016

VZN č.07/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 657x | 05.01.2017

VZN č.08/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné Stiahnuté: 644x | 05.01.2017

VZN č.09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce BLATNÉ Stiahnuté: 639x | 05.01.2017

VZN č.6/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Blatné Stiahnuté: 890x | 22.03.2016

Stránka

  • 1