Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2019
21 °C 14 °C
utorok 28. 5. 19/12 °C
streda 29. 5. 15/10 °C
štvrtok 30. 5. 18/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Starostovia obce Blatné

Navigácia

Obsah

Voľby 

do Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča

OBEC  BLATNÉ

sídlo Obecný úrad Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné

 

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu

konaných dňa 25. mája 2019

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov   1381

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  386 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku             386             

Počet platných odovzdaných hlasov                  377

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:   

                                                                

1)  SMER – sociálna demokracia                            72

2)  Kresťanská demokracia – Život a prosperita  15

3)  Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko       32         

4)  KOREKTÚRA – Andrej Hryc                               2

5)  Slovenská národná strana                                25

6)  SME RODINA – Boris Kollár                               9

7)  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 13

8)  STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI         -

9)  Strana práce                                                         -

10) Strana tolerancie a spolunažívania                   -

11) HLAS ĽUDU                                                         -

12) Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség                           -

13) DOPRAVA                                                            1

14) Kresťanskodemokratické hnutie                    56

15) Strana zelených Slovenska                               6 

16) MOST – HÍD                                                         1

17) PRIAMA DEMOKRACIA                                      -

18) Strana rómskej koalície – SRK                          -

19) SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA        -

20) SLOVENSKA NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov   -

21) Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja    -

22) DOMA DOBRE                                                     -

23) Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce   2

24) EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA           -

25) Sloboda a Solidarita                                         46

26) Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku        1

27) NAJ – Nezávislosť a Jednota                            -

28) Kresťanská únia                                               12

29) Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia                                                              78

30) Demokratická strana                                         -

31) NÁRODNÁ KOALÍCIA                                       6      

 

Voľby sa konali od 07.00 do 22.00, v Blatnom dňa 25.05.2019

 

 

 

 

OZNÁMENIE

pre voľby do Európskeho parlamentu, konaných dňa 25. mája 2019

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Stanislava Kubicová

e-mail adresa: matrika@blatne.sk

tel. kontakt.: 033/6459 270

 

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

 

 

 

14.05.2019 - 30.05.2019

Zámer predaja obecného pozemku Ožvald

Detail URADNA TABULA

18.03.2019

Oznam - zmena Všeobecných zmluvných podmienok vodné stočné

Vážení občania, na základe schváleného Uznesenia č. 79/2018 z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.09.2018 Vám predkladáme Všeobecné zmluvné podmienky na výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie dopadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Blatné (viď príloha). Zásadnou zmenou v aktuálnych Všeobecných zmluvných podmienkach je určenie množstva odvádzaných odpadových vôd, t. j. určenie, výpočet a úhrada stočného podľa smerných čísel. Vychádza zo smerných čísel spotreby vody Prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Príklad: 1m3 / 0,7168 Eur V prepočte 17 m3 x 0,7168 Eur 12 Eur / 1 osobu / ½ roka Vyúčtovanie bude ½ ročné, t. j v odpočtovom období od apríla daného roka do októbra; v období od októbra daného roka do apríla nasledujúceho roka. 1 osoba / 17 m3 / na ½ roka = 12 Eur / 1 osobu na ½ roka 2 osoby / 34 m3 / na ½ roka = 24 Eur / 2 osoby na ½ roka 3 osoby / 51 m3 / na ½ roka = 36 Eur / 3 osoby na ½ roka 4 osoby / 68 m3 / na ½ roka = 48 Eur / 4 osoby na ½ roka 5 osoby / 85 m3 / na ½ roka = 60 Eur / 5 osoby na ½ roka Násobí sa počtom osôb žijúcich v domácnosti (osoby žijúce na trvalý pobyt + prípadne na prechodný pobyt). V prípade ak spotrebujete množstvo vody v m3 nad rámec smerných čísel, ( t. j. napr. na 1 osobu viac ako 17 m3 ako je určené podľa smerných čísel) spotrebujete napríklad 18 m3 vody /1 osobu/ ½ roka, suma k úhrade bude vyúčtovaná podľa spotrebovaných m3 vody. Z dôvodu týchto zmien obec Blatné vypracovala nové zmluvy o odvádzaní odpadových vôd v obci Blatné. Občanov budeme postupne vyzývať aby sa dostavili na Obecný úrad podpísať zmluvu a prevziať všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Detail AKTUALITY