Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Informácie pre občanov :

 • začiname od 15.03.2018 na ulici Podhajska od čísla domu 232.
 • od 11.04.2018 začíname kopať na ulici Šenkvicka od čisla domu 203/1
 • žiadame občanov Šenkvickej ulici aby si neupravovali zelené plochy po vykope kanalizácii budu tam prebiehat terenne úpravy, zároven žiadame aby boli pod prijazdové mostíky vrátené odvodnovacie potrubia. 
 • od 04.05.2018 začina výkop na ZP A1, ZP A2 a ZP A3 Šenkvická ulica.
 • dňa 11.07.2018 začíname na Potočnej ulici z výstabou kanalizácie Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2.
 • Oznam občanom od 18 júla 2018 bude Mlynská ulica neprejazdná do odvolania – do ukončenia prác na kanalizácii. Z tohto dôvodu je potrebné riešiť náhradné parkovanie motorových vozidiel z Mlynskej ulice.
 • dňa 03.08.2018 začína výkop na Lúčnej ulice iba po Bratislavsku ulicu. 
 • dňa 04.09.2018 začina čiastočna uzavierka cesty E I/61 Bratislavská ulica, kvôli výstavbe kanalizácie Stoka H, cesta bude regulovná dočasným dopravným značením - semaformi 
 • Informácia pre občanov Bratislavskej ulice dotknutej výstabou kanalizácie Stoka H, pretlačanie pripojok je dohodnuté.
 • Upozornujeme občanov Lúčnej ulice na obmedzenie v ramci dopravy po Lúčnej ulice na Bratislavsku z dovodu výstaby kanalizácie a čiastočnej uzavierky Bratislavskej ulice.
 • Povolenie na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku a určenie dopravného značenia od Okresného úradu Bratislava 
 • Dňa 16.10.2018 začíname výstavbu kanalizácie na Športovej ulici 

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, streda 14. 11. 2018
jasno 11 °C 4 °C
štvrtok 15. 11. oblacno 8/0 °C
piatok 16. 11. zatazeno 7/-1 °C
sobota 17. 11. jasno 7/-4 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konané dňa 10.11.2018 

Výsledky volieb 2018 Blatné

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Blatné

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Blatnom

 

OBEC  BLATNÉ

sídlo Obecný úrad Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné

 

Miesto na vylepenie predvolebných plagátov.

Obec Blatné vyhradzuje miesto na vylepovanie predvolebných plagátov  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 09/2016 pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018, v čase od 7. 00 h do 22. 00 h:

 • plechová tabuľa na ulici M. R. Štefánika, vedľa hasičskej zbrojnice.

 

V Blatnom 10.09.2018

                                                   Rastislav Pero

Starosta obce Blatné

 

 

   900 82  Blatné, Šarfická 300/37, Tel.: 033/6459 270, matrika@blatne.sk

         V  zmysle zákona SNR č.  180/2014 Z. z. o voľbách  do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov podľa § 19, bodu 4, určujem pre obec Blatné

                                  Stanislavu Kubicovú

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie na konanie volieb do orgánov samosprávy obcí.

Obec Blatné má ku dňu 31.12. 2017 počet obyvateľov: 1795

Blatné 03.09.2018

                                                       Rastislav Pero

                                                       starosta obce

 

Obec Blatné OZNÁMENIE

o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Starosta obce v Blatnom podľa zákona č. 180/2014 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov utvorila v obci Blatné 1 volebný okrsok .

Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí je veľká zasadačka obecného úradu, Šarfická 300/37, Blatné.

V Blatnom 03.09.2018                                                                                                                                      Rastislav Pero

                                                      starosta obce

 

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb.

Starosta obce Blatné, Rastislav Pero, určujem Stanislavu Kubicovú na organizačnú a technickú prípravu volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018.

V Blatnom 22.08.2018                                               

                                                                 v. r.

                                                          Rastislav Pero

                                                         starosta obce

         

Starosta obce Blatné

900 82  Blatné, Šarfická 300/37, Tel.: 033/6459 270, matrika@blatne.sk

         V  zmysle zákona SNR č.  180/2014 Z. z. o voľbách  do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov podľa § 19, bodu 4, určujem pre obec Blatné

Stanislavu Kubicovú

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie na konanie volieb do orgánov samosprávy obcí.

Obec Blatné má ku dňu 31.12. 2017 počet obyvateľov: 1795

 

Blatné 22.08.2018                                   v. r.

                                                        Rastislav Pero

                                                        starosta obce

 

OZNAM

Termín na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a na podanie kandidátnej listny je do 11.09.2018 do 24:00 hodiny

Kontaktná osoba:

Stanislava Kubicová

 tel. 0910 975 473, mail: matrika@blatne.sk 

 

Obec Blatné   Zverejnenie počtu obyvateľov obce Blatné podľa § 171 odst.9 a § 176 odst.8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Počet obyvateľov obce Blatné ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018,

t.j. k 10.7.2018  bol  1813

V Blatnom, dňa 12.7.2018                                         v. r.

                                                          Rastislav Pero starosta obce Blatné

               

Obec  Blatné  OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Blatné podľa § 166 zákona SNR č. 180/1994Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznesením  zo  dňa 26.07.2018 číslo 63/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo obce Blatné bude mať  9 poslancov na volebné obdobie rokov  2018 – 2022, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Blatnom,  dňa  01.08.2018                                        v. r.

                                                                    Rastislav Pero  starosta obce

 

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín
 

 

 • Volebná kampaň
  Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
 • Organizačno-technické zabezpečenie volieb
  Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
 • Financovanie volieb
  Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb
 • Výsledky volieb
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Informácie boli použité :  www.minv.sk/?volby-oso2018  

 

Komisia pre kultúru, sociálne veci a rodinu pri OZ Blatné

                                   Predbežný plán  akcií na rok 2018

 

Marec. VÝSTAVA VÍN

Org.: SZZ

30.4.  STAVANIE MÁJA

Org. : OcÚ , DHZ: Kultúrný program ZŠ/MŠ

14.-16.4. VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

 15.4. PROCESIA

Org.: FARNOSŤ BLATNÉ

13.5.  DEŇ MATIEK

 Org. : KKSaR , ZŠ     MŠ   

JÚN - UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Org.: OcÚ

1.6. MDD

Org.: ZŠ/MŠ v spolupráci s OcÚ  a Radou školy , MOMS

9.6. DEŇ RODINY

Org.: KKSaR,  Farské Spoločenstvo , Jednota dôchodcov

23.6.   VARENIE GULÁŠU

Org,: SZZ

29.6. UKONČENIE ŠR: HURÁ PRÁZDNINY

14.7.2018 ŠARFICKÝ POĽOVNÍCKY DEŇ

Org,:  PZ Priehrada

21.7.      VATRA ZVRCHOVANOSTI

Org: MOMS

3.8.-17.8. ŠARFICÉ LETO 2018     ZRUŠENÉ

Org.: KKSaR, KMŚaš, spoločenské organizácie

19.8. VEREJNÝ STRELECKÝ PRETEK

Org,:  PZ Priehrada

1.9.  BURČÁK FEST

Org.: SZZ

14.10.  MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Org.: KKSaR

NOVEMBER/DECEMBER

NÁVŠTEVA DIVADLA

Org.: MOMS

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

1.12. TROJGENERAČNÉ STRETNUTIE + rozsvietenie stromčeka??

Org.:KKSaR

25.12. JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ

Org.: FARNOSŤ BLATNÉ

31.12. SILVESTROVSKÝ BEH

Org.: OcÚ, KŠaŠ

 

12.11.2018

Oznam - Slovak Lines

Slovak Lines a.s. oznamuje občanom úpravu cestovných poriadkov

Detail AKTUALITY