Aktuálne počasie

dnes, piatok 10. 4. 2020
17 °C 9 °C
sobota 11. 4. 17/7 °C
nedeľa 12. 4. 18/7 °C
pondelok 13. 4. 19/9 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Sľub nového obecného zastupiteľstva

Propagácia BSK zástavky

Propagácia BSK revitalizácia zelene

Navigácia

Obsah

08.04.2020

Okresné riaditeľstvo HaZZ Pezinok vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Okresné riaditeľstvo HaZZ Pezinok vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Detail AKTUALITY

08.04.2020

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vydala uznesenie o rozšírení opatrení núdzového stavu

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vydala uznesenie k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020

Detail AKTUALITY

07.04.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo „Usmernenie na hodnotenie žiakov"

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo „Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“. Predmetné usmernenie nájdete na webovom sídle: https://www.minedu.sk/data/att/16045.pdf

Detail AKTUALITY

06.04.2020

Starosta obce Blatné oznamuje občanom

Vážení občania ! Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zamedzili ich voľnému pohybu po obci, nakoľko je veľa sťažností. Pri voľnom pohybe psov sa uskutoční po obci odchyt psov licenčnou agentúrou. Tieto budú dané do karantény a to na náklady majiteľa.

Detail AKTUALITY

06.04.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje opatrenie

Všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Detail AKTUALITY

01.04.2020

Starosta obce Blatné oznamuje občanom

Vážení občania! Oznamujeme Vám, že zberný dvor Blatné bude mimoriadne otvorený v sobotu 4. apríla 2020 v čase od 9.00 do 13.00 hod. Podmienkou vývozu je množstvo odpadu - za jeden prívesný vozík na domácnosť s dodržaním bezpečnostných opatrení a to - použitie rúška, rukavíc a stanoveného odstupu medzi osobami. Nesmú sa na zberný dvor vyvážať dreviny a haluzoviny. Tieto môžete vyvážať na miestne Poľnohospodárske družstvo v sobotu 4. apríla 2020 v čase od 8.00 do 13.00 hod. Žiadame občanov, aby na PD odovzdávali len dreviny, budú na vrátnici kontrolovaní. Ďalej Vám oznamujeme, že kto potrebuje ešte rúška, môže si ich prísť vyzdvihnúť na obecný úrad a to v pondelok, stredu a piatok v doobedňajších hodinách.

Detail AKTUALITY

01.04.2020

Usmernenie Hlavného hygienika SR šiesta aktualizácia

Usmernenie Hlavného hygienika SR šiesta aktualizácia

Detail AKTUALITY

31.03.2020

Ministerstvo Vnútra SR - odbor prevencie kriminality informuje !

Ministerstvo Vnútra SR - odbor prevencie kriminality informuje!

Detail AKTUALITY

30.03.2020

Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR - rozhodnutie

Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR - rozhodnutie

Detail AKTUALITY

30.03.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje ďalšie opatrenia

Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR ZMENA režimové opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa (002)

Detail AKTUALITY

26.03.2020

AVE SK odpadové hospodárstvo informuje

AVE SK odpadové hospodárstvo informuje o vývoze komunálnych odpadov vrátane triedených zložiek a biologicky rozložiteľného odpadu cez Veľkú noc: 10.4.2020 – Veľký piatok sa bude vyvážať podľa harmonogramu bezo zmeny 13.4.2020 – Veľkonočný pondelok sa vývozy budú realizovať 11.4.2020 – čo je Biela sobota.

Detail AKTUALITY

25.03.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje ďalšie opatrenia

Opatrenie na povinné nosenie ochranných rúšok Opatrenie na zákaz prevádzok v nedeľu Opatrenie na pozastavenie poskytovania sociálnych služieb Opatrenie na zákaz hromadných podujatí

Detail AKTUALITY

24.03.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail AKTUALITY

23.03.2020

Oznam pre občanov

Vážení občania! Na zabezpečenie ochrany zdravia a obmedzenie šírenia nákazy COVID-19 žiadame občanov, aby sa pri vychádzkach nezdružovali a používali ochranné rúška. Občanom, ktorí patria do rizikovej skupiny nad 65 rokov, odporúčame, aby sa zdržiavali v domácom prostredí a vychádzali len v nutných prípadoch s použitím ochranných rúšok. Ak by niekto zo seniorov potreboval pomoc, Farská charita Blatné ponúka svoju pomoc ako napríklad nakupovanie, odvoz, dovoz a iné, môžu sa kontaktovať na telefónnom čísle 0905 696 378. Zodpovedným prístupom k sebe i ostatným prispejme každý svojim dielom k zdarnému prekonaniu tohto stavu.

Detail AKTUALITY

19.03.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje opatrenie platné od 19.03.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje opatrenie platné od 19.03.2020

Detail AKTUALITY