Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Informácie pre občanov :

 • začiname od 15.03.2018 na ulici Podhajska od čísla domu 232.
 • od 11.04.2018 začíname kopať na ulici Šenkvicka od čisla domu 203/1
 • žiadame občanov Šenkvickej ulici aby si neupravovali zelené plochy po vykope kanalizácii budu tam prebiehat terenne úpravy, zároven žiadame aby boli pod prijazdové mostíky vrátené odvodnovacie potrubia. 
 • od 04.05.2018 začina výkop na ZP A1, ZP A2 a ZP A3 Šenkvická ulica.
 • dňa 11.07.2018 začíname na Potočnej ulici z výstabou kanalizácie Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2.
 • Oznam občanom od 18 júla 2018 bude Mlynská ulica neprejazdná do odvolania – do ukončenia prác na kanalizácii. Z tohto dôvodu je potrebné riešiť náhradné parkovanie motorových vozidiel z Mlynskej ulice.
 • dňa 03.08.2018 začína výkop na Lúčnej ulice iba po Bratislavsku ulicu. 
 • dňa 04.09.2018 začina čiastočna uzavierka cesty E I/61 Bratislavská ulica, kvôli výstavbe kanalizácie Stoka H, cesta bude regulovná dočasným dopravným značením - semaformi 
 • Informácia pre občanov Bratislavskej ulice dotknutej výstabou kanalizácie Stoka H, pretlačanie pripojok je dohodnuté.
 • Upozornujeme občanov Lúčnej ulice na obmedzenie v ramci dopravy po Lúčnej ulice na Bratislavsku z dovodu výstaby kanalizácie a čiastočnej uzavierky Bratislavskej ulice.
 • Povolenie na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku a určenie dopravného značenia od Okresného úradu Bratislava 
 • Dňa 16.10.2018 začíname výstavbu kanalizácie na Športovej ulici 

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 10. 2018
18 °C 7 °C
nedeľa 21. 10. 13/7 °C
pondelok 22. 10. 14/5 °C
utorok 23. 10. 11/8 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Slávnostné odovzdanie projektu fitness ihriska s finančnou podporou Nadácie SPP

.

"Zveľadenie multifunkčného areálu obce Blatné"

SPP a Nadácia SPP aj v tomto roku vyhlásila už tretí ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci ľuďom a obciam vo všetkých regiónoch Slovenska. Aj naša obec sa do tohto projektu zapojila so žiadosťou o dotáciu na vybudovanie outdoorového fitnes ihriska, ktoré by dopĺňalo už existujúce multifunkčné ihrisko. Tieto stroje svojím vzhľadom a funkčnosťou oslovujú takmer všetky vekové kategórie. K pohybu motivujú nie len deti a mládež ale i staršie ročníky. V termíne od 19. mája do 16.júna 2014 sa konalo on-line hlasovanie, v ktorom sme sa v tvrdej konkurencii miest a obcí ako sú Bratislava - Petržalka, Vajnory či Pezinok neumiestnili síce na víťaznej priečke, napriek tomu však naša obec získala bonusovú cenu  "za mimoriadne zaujímavý projekt". Slávnostné odovzdanie projektu sa konalo dňa 10.10.2014 a vďaka patrí všetkým, ktorí väčším či menším pričinením prispeli k jeho  úspešnému ukončeniu. Okrem hlavného sponzora SPP si dovoľujeme vyjadriť osobitné poďakovanie vedeniu Poľnohospodárskeho družstva Blatné, Základnej školy Blatné, Materskej školy Blatné, Klubu dôchodcov, p. Petrovi Valovičovi, p. Alenke Lančaričovej. Vďaka patrí Patrikovi Krajčovičovi, Erikovi Takáčovi, ktorí vynaložili značné úsilie, aby sa o našom projekte dozvedelo a zapojilo čo najširšie okolie a  všetkým, ktorí poslali svoj hlas. Týmto podujatím sa ukázalo, že kolektívna práca má svoj význam nielen, že sa nám podarilo dosiahnuť vytýčený cieľ ale ukázalo sa, že vieme byť  jeden dobre fungujúci tím. Na záver si dovolím vyjadriť moje presvedčenie, že zámer, s ktorým som pri vypracovávaní a podávaní projektu išla, čiže zvýšiť záujem o športové aktivity, podporovať zdravý životný štýl našich občanov,  upevňovanie, nadväzovanie kontaktov  a  medziľudských vzťahov sa nám spoločnými silami podarilo docieliť.

                                                                                                                  Katarína Takáčová, starostka