Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2019
21 °C 14 °C
utorok 28. 5. 19/12 °C
streda 29. 5. 15/10 °C
štvrtok 30. 5. 18/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Filip Milošovič

Navigácia

Obsah

Správy

Oznam - zmena Všeobecných zmluvných podmienok vodné stočné

Vážení občania,
na základe schváleného Uznesenia č. 79/2018 z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.09.2018 Vám predkladáme Všeobecné zmluvné podmienky na výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie dopadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Blatné (viď príloha).
Zásadnou zmenou v aktuálnych Všeobecných zmluvných podmienkach je určenie množstva odvádzaných odpadových vôd, t. j. určenie, výpočet a úhrada stočného podľa smerných čísel.
Vychádza zo smerných čísel spotreby vody Prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Príklad:
1m3 / 0,7168 Eur
V prepočte 17 m3 x 0,7168 Eur 12 Eur / 1 osobu / ½ roka
Vyúčtovanie bude ½ ročné, t. j v odpočtovom období od apríla daného roka do októbra; v období od októbra daného roka do apríla nasledujúceho roka.

1 osoba / 17 m3 / na ½ roka = 12 Eur / 1 osobu na ½ roka
2 osoby / 34 m3 / na ½ roka = 24 Eur / 2 osoby na ½ roka
3 osoby / 51 m3 / na ½ roka = 36 Eur / 3 osoby na ½ roka
4 osoby / 68 m3 / na ½ roka = 48 Eur / 4 osoby na ½ roka
5 osoby / 85 m3 / na ½ roka = 60 Eur / 5 osoby na ½ roka

Násobí sa počtom osôb žijúcich v domácnosti (osoby žijúce na trvalý pobyt + prípadne na prechodný pobyt).
V prípade ak spotrebujete množstvo vody v m3 nad rámec smerných čísel, ( t. j. napr. na 1 osobu viac ako 17 m3 ako je určené podľa smerných čísel) spotrebujete napríklad 18 m3 vody /1 osobu/ ½ roka, suma k úhrade bude vyúčtovaná podľa spotrebovaných m3 vody.

Z dôvodu týchto zmien obec Blatné vypracovala nové zmluvy o odvádzaní odpadových vôd v obci Blatné. Občanov budeme postupne vyzývať aby sa dostavili na Obecný úrad podpísať zmluvu a prevziať všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu