Aktuálne počasie

dnes, piatok 10. 4. 2020
17 °C 9 °C
sobota 11. 4. 17/7 °C
nedeľa 12. 4. 18/7 °C
pondelok 13. 4. 19/9 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Propagácia BSK zástavky

Propagácia BSK revitalizácia zelene

Navigácia

Obsah

Správy

Okresné riaditeľstvo HaZZ Pezinok vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Okresné riaditeľstvo HaZZ Pezinok vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru! celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vydala uznesenie o rozšírení opatrení núdzového stavu

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vydala uznesenie k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného
zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo „Usmernenie na hodnotenie žiakov"

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo „Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“. Predmetné usmernenie nájdete na webovom sídle:
https://www.minedu.sk/data/att/16045.pdf celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Starosta obce Blatné oznamuje občanom

Vážení občania !

Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zamedzili ich voľnému pohybu po obci, nakoľko je veľa sťažností.
Pri voľnom pohybe psov sa uskutoční po obci odchyt psov licenčnou agentúrou. Tieto budú dané do karantény a to na náklady majiteľa.
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje opatrenie

Všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na
vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po
dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Starosta obce Blatné oznamuje občanom

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že zberný dvor Blatné bude mimoriadne otvorený v sobotu 4. apríla 2020 v čase od 9.00 do 13.00 hod. Podmienkou vývozu je množstvo odpadu - za jeden prívesný vozík na domácnosť s dodržaním bezpečnostných opatrení a to - použitie rúška, rukavíc a stanoveného odstupu medzi osobami. Nesmú sa na zberný dvor vyvážať dreviny a haluzoviny. Tieto môžete vyvážať na miestne Poľnohospodárske družstvo v sobotu 4. apríla 2020 v čase od 8.00 do 13.00 hod. Žiadame občanov, aby na PD odovzdávali len dreviny, budú na vrátnici kontrolovaní.

Ďalej Vám oznamujeme, že kto potrebuje ešte rúška, môže si ich prísť vyzdvihnúť na obecný úrad a to v pondelok, stredu a piatok v doobedňajších hodinách.
celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie Hlavného hygienika SR šiesta aktualizácia

Usmernenie Hlavného hygienika SR šiesta aktualizácia celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Ministerstvo Vnútra SR - odbor prevencie kriminality informuje !

Ministerstvo Vnútra SR - odbor prevencie kriminality informuje! celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR - rozhodnutie

Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR - rozhodnutie celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje ďalšie opatrenia

Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR

ZMENA režimové opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa (002) celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

AVE SK odpadové hospodárstvo informuje

AVE SK odpadové hospodárstvo informuje o vývoze komunálnych odpadov vrátane triedených zložiek a biologicky rozložiteľného odpadu cez Veľkú noc:

10.4.2020 – Veľký piatok sa bude vyvážať podľa harmonogramu bezo zmeny
13.4.2020 – Veľkonočný pondelok sa vývozy budú realizovať 11.4.2020 – čo je Biela sobota.
celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje ďalšie opatrenia

Opatrenie na povinné nosenie ochranných rúšok
Opatrenie na zákaz prevádzok v nedeľu
Opatrenie na pozastavenie poskytovania sociálnych služieb
Opatrenie na zákaz hromadných podujatí celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam pre občanov

Vážení občania!

Na zabezpečenie ochrany zdravia a obmedzenie šírenia nákazy COVID-19 žiadame občanov, aby sa pri vychádzkach nezdružovali a používali ochranné rúška. Občanom, ktorí patria do rizikovej skupiny nad 65 rokov, odporúčame, aby sa zdržiavali v domácom prostredí a vychádzali len v nutných prípadoch s použitím ochranných rúšok.
Ak by niekto zo seniorov potreboval pomoc, Farská charita Blatné ponúka svoju pomoc ako napríklad nakupovanie, odvoz, dovoz a iné, môžu sa kontaktovať na telefónnom čísle 0905 696 378.
Zodpovedným prístupom k sebe i ostatným prispejme každý svojim dielom k zdarnému prekonaniu tohto stavu.
celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje opatrenie platné od 19.03.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje opatrenie platné od 19.03.2020 celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky informuje

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky informuje celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Slovak Lines a.s. informuje

Slovak Lines a.s. informuje od 17.03.2020(utorok) do odvolania budú spoje na všetkých prímestských linkách
Slovak Lines, a.s.premávať podľa cestovných poriadkov platných pre sobotu
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE pre občanov obce Blatné !

Na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 a z toho vyplývajúcich opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR Obec Blatné prijala nasledovné opatrenia:
- Obecný úrad Blatné pracuje od 16.3.2020 v obmedzenom režime bez stránkových hodín pre verejnosť do odvolania. V súrnych prípadoch sa môžete kontaktovať na mailovej adrese: starosta@blatne.sk, alebo na tel.č. 0901 713 153.
- Zakazuje sa stretávanie osôb na detskom ihrisku, na multifunkčnom ihrisku, v priestoroch základnej a materskej školy ako i na ostatných verejných priestranstvách. Pri prechádzkach sa vyhýbajte kontaktu s inými osobami.
- Plánovaný zber haluzovín sa ruší. Náhradný termín Vám bude oznámený.
- Od dnešného dňa až do odvolania bude zberný dvor zatvorený.
V Blatnom 16.3.2020 v. r.
Rastislav Pero
starosta obce
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje opatrenie

Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje opatrenie celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje opatrenia

Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje opatrenia a vydáva usmernenie pre občanov Slovenskej republiky. Prílohy: opatrenie 1, opatrenie 2, usmernenie Hl. hygienika UVZ SR. celý text

ostatné | 14. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM PRE OBČANA !!!

Štát prijal prísne opatrenia proti koronavírusu
Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Pozrite si, čo nás všetko čaká v oblasti dopravy, školstva či nakupovania.

Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov).
Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.
Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania.
Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.
Zatvorenie škôl a školských zariadení.
Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení.
Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu).
Zatvorené budú zábavné podniky, diskotéky, aquaparky a rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier. Reštaurácie a hotely zostanú otvorené.
Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM o zatvorení ZŠ a MŠ v Blatnom

Na základe Verejnej vyhlášky úradu Verejného zdravotníctva o zákazoch organizovať a usporadovať hromadne podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, zákaze sláviť verejné bohoslužby na Slovensku a z dôvodu zabezpečenia bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko šírenia koronavírusu
nariaďujem
prerušiť vyučovací proces Materskej školy a Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Blatné v termíne od 11.03.2020 do 13.03.2020
Žiadam rodičov detí MŠ a rodičov žiakov ZŠ v Blatnom, aby dodržiavali zásady Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443, zo dňa 09.03.2020
V Blatnom 10.03.2020 v. r.

Rastislav Pero
Starosta obce
celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Farský úrad v Blatnom oznamuje

Farsky úrad v Blatnom oznamuje. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje Verejnou vyhláškou

Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje Verejnou vyhláškou - rozhodnutím opatrenia na predchádzanie šíreniu prenosného ochorenia a zákaz organizovať a usporadúvať hromadne podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Pozri prílohy. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Dôležitá informácia pre rodičov žiakov navštevujúcich Zakladanú a Materskú školu v Blatnom

Krízový štáb obce Blatné po konzultácii s riaditeľkou základnej školy a riaditeľkou Materskej školy rozhodli o nezatvorení Základnej a Materskej školy, a to z dôvodu nevykazovania zvýšenej chorobnosti oboch škôl a dodržiavania prísnych hygienických predpisov a zvýšenej dezinfekcie budov a zariadení tak isto ako aj na toaletách požívania antibakteriálnych mydiel. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY!!!

Dobrý deň,

Dovoľujeme si Vám zaslať verejnú vyhlášku ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6.03.2020, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- okrem iného je v nej uvedené
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev. Termín: dňom 07.03.2020 až do odvolania.
celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Materská škola v Blatnom oznamuje zápis deti na školský rok 2020/2021

Materská škola v Blatnom srdečne pozýva rodičov a deti na zápis do našej materskej školy na školský rok 2020/2021, ktorý sa uskutoční od 04.05. do 06.05.2020 v čase od 11.00 do 13.30 hodiny. celý text

ostatné | 14. 2. 2020 | Autor: Správce Webu