Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Informácie pre občanov :

 • začiname od 15.03.2018 na ulici Podhajska od čísla domu 232.
 • od 11.04.2018 začíname kopať na ulici Šenkvicka od čisla domu 203/1
 • žiadame občanov Šenkvickej ulici aby si neupravovali zelené plochy po vykope kanalizácii budu tam prebiehat terenne úpravy, zároven žiadame aby boli pod prijazdové mostíky vrátené odvodnovacie potrubia. 
 • od 04.05.2018 začina výkop na ZP A1, ZP A2 a ZP A3 Šenkvická ulica.
 • dňa 11.07.2018 začíname na Potočnej ulici z výstabou kanalizácie Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2.
 • Oznam občanom od 18 júla 2018 bude Mlynská ulica neprejazdná do odvolania – do ukončenia prác na kanalizácii. Z tohto dôvodu je potrebné riešiť náhradné parkovanie motorových vozidiel z Mlynskej ulice.
 • dňa 03.08.2018 začína výkop na Lúčnej ulice iba po Bratislavsku ulicu. 
 • dňa 04.09.2018 začina čiastočna uzavierka cesty E I/61 Bratislavská ulica, kvôli výstavbe kanalizácie Stoka H, cesta bude regulovná dočasným dopravným značením - semaformi 
 • Informácia pre občanov Bratislavskej ulice dotknutej výstabou kanalizácie Stoka H, pretlačanie pripojok je dohodnuté.
 • Upozornujeme občanov Lúčnej ulice na obmedzenie v ramci dopravy po Lúčnej ulice na Bratislavsku z dovodu výstaby kanalizácie a čiastočnej uzavierky Bratislavskej ulice.
 • Povolenie na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku a určenie dopravného značenia od Okresného úradu Bratislava 
 • Dňa 16.10.2018 začíname výstavbu kanalizácie na Športovej ulici 

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2019
20 °C 6 °C
utorok 23. 4. 11/9 °C
streda 24. 4. 21/10 °C
štvrtok 25. 4. 23/12 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Oznam - zmena Všeobecných zmluvných podmienok vodné stočné

Typ: ostatné
Vážení občania,
na základe schváleného Uznesenia č. 79/2018 z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.09.2018 Vám predkladáme Všeobecné zmluvné podmienky na výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie dopadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Blatné (viď príloha).
Zásadnou zmenou v aktuálnych Všeobecných zmluvných podmienkach je určenie množstva odvádzaných odpadových vôd, t. j. určenie, výpočet a úhrada stočného podľa smerných čísel.
Vychádza zo smerných čísel spotreby vody Prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Príklad:
1m3 / 0,7168 Eur
V prepočte 17 m3 x 0,7168 Eur 12 Eur / 1 osobu / ½ roka
Vyúčtovanie bude ½ ročné, t. j v odpočtovom období od apríla daného roka do októbra; v období od októbra daného roka do apríla nasledujúceho roka.

1 osoba / 17 m3 / na ½ roka = 12 Eur / 1 osobu na ½ roka
2 osoby / 34 m3 / na ½ roka = 24 Eur / 2 osoby na ½ roka
3 osoby / 51 m3 / na ½ roka = 36 Eur / 3 osoby na ½ roka
4 osoby / 68 m3 / na ½ roka = 48 Eur / 4 osoby na ½ roka
5 osoby / 85 m3 / na ½ roka = 60 Eur / 5 osoby na ½ roka

Násobí sa počtom osôb žijúcich v domácnosti (osoby žijúce na trvalý pobyt + prípadne na prechodný pobyt).
V prípade ak spotrebujete množstvo vody v m3 nad rámec smerných čísel, ( t. j. napr. na 1 osobu viac ako 17 m3 ako je určené podľa smerných čísel) spotrebujete napríklad 18 m3 vody /1 osobu/ ½ roka, suma k úhrade bude vyúčtovaná podľa spotrebovaných m3 vody.

Z dôvodu týchto zmien obec Blatné vypracovala nové zmluvy o odvádzaní odpadových vôd v obci Blatné. Občanov budeme postupne vyzývať aby sa dostavili na Obecný úrad podpísať zmluvu a prevziať všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Príloha

Vytvorené: 18. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2019 15:31
Autor: Správce Webu