Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Informácie pre občanov :

 • začiname od 15.03.2018 na ulici Podhajska od čísla domu 232.
 • od 11.04.2018 začíname kopať na ulici Šenkvicka od čisla domu 203/1
 • žiadame občanov Šenkvickej ulici aby si neupravovali zelené plochy po vykope kanalizácii budu tam prebiehat terenne úpravy, zároven žiadame aby boli pod prijazdové mostíky vrátené odvodnovacie potrubia. 
 • od 04.05.2018 začina výkop na ZP A1, ZP A2 a ZP A3 Šenkvická ulica.
 • dňa 11.07.2018 začíname na Potočnej ulici z výstabou kanalizácie Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2.
 • Oznam občanom od 18 júla 2018 bude Mlynská ulica neprejazdná do odvolania – do ukončenia prác na kanalizácii. Z tohto dôvodu je potrebné riešiť náhradné parkovanie motorových vozidiel z Mlynskej ulice.
 • dňa 03.08.2018 začína výkop na Lúčnej ulice iba po Bratislavsku ulicu. 
 • dňa 04.09.2018 začina čiastočna uzavierka cesty E I/61 Bratislavská ulica, kvôli výstavbe kanalizácie Stoka H, cesta bude regulovná dočasným dopravným značením - semaformi 
 • Informácia pre občanov Bratislavskej ulice dotknutej výstabou kanalizácie Stoka H, pretlačanie pripojok je dohodnuté.
 • Upozornujeme občanov Lúčnej ulice na obmedzenie v ramci dopravy po Lúčnej ulice na Bratislavsku z dovodu výstaby kanalizácie a čiastočnej uzavierky Bratislavskej ulice.
 • Povolenie na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku a určenie dopravného značenia od Okresného úradu Bratislava 
 • Dňa 16.10.2018 začíname výstavbu kanalizácie na Športovej ulici 

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, utorok 26. 3. 2019
10 °C 4 °C
streda 27. 3. 9/3 °C
štvrtok 28. 3. 12/-1 °C
piatok 29. 3. 14/5 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Bývanie v Blatnom

Výhody bývania v obci
Blízkosť miest Senec – 5 km, Modra, Pezinok – 12 km, Trnava – 18 km, Bratislava – 30 km, po diaľnici iba 25 km. Jestvuje nájazd na diaľnicu smerom na Bratislavu, cca 2 km od obce.  Na jar  roku 2015 je plánovaná výstavba výjazdu z diaľnice z oboch smerov a nájazd  i výjazd smer Trnava – Žilina. V blízkom okolí sa nenachádza žiadna fabrika, čo je garanciou čistoty vzduchu, dobrej pitnej vody - (vlastné obecné studne).  Kúpanie a rekreácia – Senec,  zimné športy,lyžovanie – Pezinská baba.

Výstavba
Obec Blatné svojou výhodnou pozíciou zaznamenáva v súčasnom období značný stavebný rozmach. V predchádzajúcich rokoch  bola ukončená výstavba obytnej zóny Pažiť a smerom na Čataj nová obytná zóna Slnečná ulica. 
Ďalším stavebným obvodom bude "Mrázová dolina" s možnosťou vybudovania okolo 30 rodinných domov na obecných pozemkoch. Obec plánuje odpredať pozemky bez inžinierskych sietí developerovi, ktorý ponúkne pre obec najvýhodnejšiu cenu.
Prevažná časť obyvateľov býva v individuálnych bytových domoch. V obci sú štyri štvorbytovky a jedna šesťbytovka. 

Školy
Materská škola - v roku 2008 sa začala uskutočňovať  nadstavba , ktorá bola v roku 2010 pozastavená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  Opätovne sa s realizáciou začalo v r. 2011 a v r. 2013 bola dokončená komletná rekonštrukcia MŠ, financovaná z vlastných zdrojov (s výnimkou dotácie 2000,- € z dotácie BSK). Ukončením nadstavby sa zvýšila kapacita z pôvodných 55 na 99 detí, ktorá je momentálne naplnená. Riaditeľka MŠ - Zlatuše Andrisová, tel. č. 033/6459340. 
Základná škola – 9 triedna,  s počtom žiakov  cca 160,  riaditeľ ZŠ – Jozef Slezko, tel. 033 645 9 260
Školský klub detí - v školskom roku 2013/2014 sa z dôvodu zvýšeného počtu detí zriadili dve triedy.
Školská jedáleň - prihlásených stravníkov cca 300. Vedúca školskej jedálne p. Helena Mitková, t.č. 033/6459340.

Kultúrne zariadenia
Najväčším nedostatkom, ktorý pociťujú miestni obyvatelia je absencia kultúrneho domu. Napriek tomu, že obec má už dlhšie obdobie spracovaný projekt na stavbu, z dôvodu nedostatku financií k realizácii nedošlo.  Miestne kultúrne stredisko, obcou využívané do r.2014 ako kultúrny dom, je vlastníctvom cirkvi. Hlavná sála s kapacitou cca 120 miest s tanečným parketom, malá sála – pre 40 – 50 návštevníkov v súčasnosti slúži hlavne ako herňa Klubu stolného tenisu v Blatnom. V menšej miere sa využíva na  schôdze organizácií a podujatia poriadané obcou
Ľudové tradície  a folklór obce sú prezentované prostredníctvom Dychovej hudby Šarfianka, ktorá v roku 2012 oslávila 90. výročie založenia. Vedúcim DH je Roman Pravda, ml. a kapelníkom p. Karol Tučnovič. V obci pôsobia aj iné spoločenské organizácie -  ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Poľovné zruženie Priehrada, Jednota klubu dôchodcov,  MO Matice Slovenskej, Klub Orol, spevácke súbory a iné.
Možnosti   športového a rekreačného vyžitia
Futbalový klub Družstevník Blatné, Stolnotenisový klub - „ A“ mužstvo, v súčasnosti sa venujú i výchove talentov z radov detí a mládeže. Na vodnej nádrži Blatné trénujú členovia Klubu vodného lyžovania Inter Bratislava – Waterski Slovakia, regionálne komunikácie sa využívajú na cyklistiku /napr. trasa Pezinok, Častá, Čataj, Blatné/.   V apríli 2007 bol založený Kynologický klub Blatné. Od júna  2006 je v prevádzke AGROFARMA 2F –  Hotel U Wocha - reštaurácia, ubytovanie, bowling, chov koní, krytá i otvorená  jazdiareň.