Aktuálne počasie

dnes, piatok 10. 4. 2020
17 °C 9 °C
sobota 11. 4. 17/7 °C
nedeľa 12. 4. 18/7 °C
pondelok 13. 4. 19/9 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Propagácia BSK zástavky

Propagácia BSK revitalizácia zelene

Navigácia

Obsah

Bývanie v Blatnom

Výhody bývania v obci
Blízkosť miest Senec – 5 km, Modra, Pezinok – 12 km, Trnava – 18 km, Bratislava – 30 km, po diaľnici iba 25 km. Jestvuje nájazd na diaľnicu smerom na Bratislavu, cca 2 km od obce. V roku 2017 bol dokončený vjazd - výjazd z diaľnice z oboch smerov a nájazd  i výjazd smer Trnava – Žilina. V blízkom okolí sa nenachádza žiadna fabrika, čo je garanciou čistoty vzduchu, dobrej pitnej vody - (vlastné obecné studne).  Kúpanie a rekreácia – Senec,  zimné športy,lyžovanie – Pezinská baba.

Výstavba
Obec Blatné svojou výhodnou pozíciou zaznamenáva v súčasnom období značný stavebný rozmach. V predchádzajúcich rokoch  bola ukončená výstavba obytnej zóny Pažiť a smerom na Čataj nová obytná zóna Slnečná ulica. 
Ďalším stavebným obvodom bude "Mrázová dolina" s možnosťou vybudovania okolo 30 rodinných domov na obecných pozemkoch. Obec plánuje odpredať pozemky bez inžinierskych sietí developerovi, ktorý ponúkne pre obec najvýhodnejšiu cenu.
Prevažná časť obyvateľov býva v individuálnych bytových domoch. V obci sú štyri štvorbytovky a jedna šesťbytovka. 

Školy
Materská škola - v roku 2008 sa začala uskutočňovať  nadstavba , ktorá bola v roku 2010 pozastavená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  Opätovne sa s realizáciou začalo v r. 2011 a v r. 2013 bola dokončená komletná rekonštrukcia MŠ, financovaná z vlastných zdrojov (s výnimkou dotácie 2000,- € z dotácie BSK). Ukončením nadstavby sa zvýšila kapacita z pôvodných 55 na 99 detí, ktorá je momentálne naplnená. Riaditeľka MŠ - Zlatuše Andrisová, tel. č. 033/6459340. 
Základná škola – 9 triedna,  s počtom žiakov  cca 215,  riaditeľka ZŠ –  PaedDr. Jana Parajková, tel. 033 645 9 260
Školský klub detí - v školskom roku 2019/2020 sa z dôvodu zvýšeného počtu detí zriadili tri triedy.
Školská jedáleň - prihlásených stravníkov cca 300. Vedúca školskej jedálne p. Helena Mitková, t.č. 033/6459340.

Kultúrne zariadenia
Najväčším nedostatkom, ktorý pociťujú miestni obyvatelia je absencia kultúrneho domu. Napriek tomu, že obec má už dlhšie obdobie spracovaný projekt na stavbu, z dôvodu nedostatku financií k realizácii nedošlo.  Miestne kultúrne stredisko, obcou využívané do r.2014 ako kultúrny dom, je vlastníctvom cirkvi. Hlavná sála s kapacitou cca 120 miest s tanečným parketom, malá sála – pre 40 – 50 návštevníkov v súčasnosti slúži hlavne ako herňa Klubu stolného tenisu v Blatnom. V menšej miere sa využíva na  schôdze organizácií a podujatia poriadané obcou
Ľudové tradície  a folklór obce sú prezentované prostredníctvom Dychovej hudby Šarfianka, ktorá v roku 2012 oslávila 90. výročie založenia. Vedúcim DH je Roman Pravda, ml. a kapelníkom p. Karol Tučnovič.

Organizácie pôsobiace v obci

V obci pôsobia aj iné organizácie -  ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Poľovné zruženie Priehrada, Jednota klubu dôchodcov,  MO Matice Slovenskej, Klub Orol, Dobrovoľný hasičský zbor Blatné, spevácke súbory a iné.
Možnosti   športového a rekreačného vyžitia
Futbalový klub Družstevník Blatné, Stolnotenisový klub - „ A“ mužstvo, v súčasnosti sa venujú i výchove talentov z radov detí a mládeže. Na vodnej nádrži Blatné trénujú členovia Klubu vodného lyžovania Inter Bratislava – Waterski Slovakia, regionálne komunikácie sa využívajú na cyklistiku /napr. trasa Pezinok, Častá, Čataj, Blatné/.