Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Blatné

Veliteľ                          Rastislav Pero

Predseda                      Jaroslav Šalkovič st.

Tajomník                     Stanislav Šuplata 

Pokladňa                     Alena Šuplatová

Strojník                        Jozef Schenk

https://www.facebook.com/pages/DHZ-Blatn%C3%A9/281458961913456

 

DHZ Blatné