Aktuálne počasie

dnes, piatok 10. 4. 2020
17 °C 9 °C
sobota 11. 4. 17/7 °C
nedeľa 12. 4. 18/7 °C
pondelok 13. 4. 19/9 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Propagácia BSK zástavky

Propagácia BSK revitalizácia zelene

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

VZN 01/2016 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby a donášku stravy Stiahnuté: 944x | 22.03.2016

VZN 03/2015 Zásady hospodárenia majetkom obce Stiahnuté: 1195x | 24.04.2015

VZN 04/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 984x | 22.03.2016

VZN 05/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Blatné Stiahnuté: 1411x | 25.05.2016

VZN 2/2007 o čistote a poriadku Stiahnuté: 1646x | 11.01.2017

VZN 2/2012 o organizovaní miest referenda Stiahnuté: 1949x | 11.01.2017

VZN č. 01/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 885x | 12.05.2017

VZN č. 01/2018 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy. Stiahnuté: 277x | 06.08.2018

VZN č. 01/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné Stiahnuté: 12x | 25.02.2020

VZN č. 02/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh Stiahnuté: 24x | 11.02.2020

VZN č. 06/2016 o o určení a zmenách názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné. Stiahnuté: 1054x | 24.04.2019

VZN č.01/2019 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom Stiahnuté: 173x | 02.07.2019

VZN č.08/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné Stiahnuté: 947x | 05.01.2017

VZN č.09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce BLATNÉ Stiahnuté: 892x | 05.01.2017

VZN č.6/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Blatné Stiahnuté: 1269x | 22.03.2016

Stránka

  • 1