Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 29. 7. 2021
slabý dážď 31 °C 17 °C
piatok 30. 7. slabý dážď 34/19 °C
sobota 31. 7. slabý dážď 29/19 °C
nedeľa 1. 8. mierny dážď 29/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Propagácia BSK zástavky

Propagácia BSK revitalizácia zelene

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

VZN 01/2016 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby a donášku stravy Stiahnuté: 1079x | 22.03.2016

VZN 03/2015 Zásady hospodárenia majetkom obce Stiahnuté: 1294x | 24.04.2015

VZN 04/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 1082x | 22.03.2016

VZN 05/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Blatné Stiahnuté: 1909x | 25.05.2016

VZN 2/2007 o čistote a poriadku Stiahnuté: 1770x | 11.01.2017

VZN 2/2012 o organizovaní miest referenda Stiahnuté: 2444x | 11.01.2017

VZN č. 01/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 968x | 12.05.2017

VZN č. 01/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné Stiahnuté: 128x | 25.02.2020

VZN č. 01/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia Zverejnený Stiahnuté: 29x | 23.04.2021

VZN č. 02/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie činností Stiahnuté: 127x | 28.05.2020

VZN č. 04/2020 o udržiavaní a ochrane verejnej zelene na území obce Blatné Stiahnuté: 85x | 23.09.2020

VZN č. 05/2020 ktorým sa určujú pravidlá na dodržiavanie verejného poriadku a udržiavanie čistoty na území obce Blatné Stiahnuté: 45x | 15.12.2020

VZN č. 06/2016 o o určení a zmenách názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné. Stiahnuté: 1268x | 24.04.2019

VZN č. 06/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 105x | 05.01.2021

VZN č.01/2019 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom Stiahnuté: 533x | 02.07.2019

VZN č.08/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné Stiahnuté: 1026x | 05.01.2017

VZN č.09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce BLATNÉ Stiahnuté: 982x | 05.01.2017

VZN č.6/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Blatné Stiahnuté: 1365x | 22.03.2016

Stránka

  • 1