Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 1. 2020
4 °C 0 °C
utorok 28. 1. 7/3 °C
streda 29. 1. 6/1 °C
štvrtok 30. 1. 5/0 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Propagácia BSK zástavky

Propagácia BSK revitalizácia zelene

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

VZN 01/2016 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby a donášku stravy Stiahnuté: 926x | 22.03.2016

VZN 03/2015 Zásady hospodárenia majetkom obce Stiahnuté: 1180x | 24.04.2015

VZN 04/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 968x | 22.03.2016

VZN 05/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Blatné Stiahnuté: 1359x | 25.05.2016

VZN 2/2007 o čistote a poriadku Stiahnuté: 1624x | 11.01.2017

VZN 2/2012 o organizovaní miest referenda Stiahnuté: 1891x | 11.01.2017

VZN č. 01/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 872x | 12.05.2017

VZN č. 01/2018 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy. Stiahnuté: 253x | 06.08.2018

VZN č. 02/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné Stiahnuté: 436x | 03.01.2018

VZN č. 03/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 535x | 03.01.2018

VZN č. 06/2016 o o určení a zmenách názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné. Stiahnuté: 1032x | 24.04.2019

VZN č.01/2019 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom Stiahnuté: 144x | 02.07.2019

VZN č.08/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné Stiahnuté: 936x | 05.01.2017

VZN č.09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce BLATNÉ Stiahnuté: 872x | 05.01.2017

VZN č.6/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Blatné Stiahnuté: 1251x | 22.03.2016

Stránka

  • 1