Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 1. 10. 2020
mierny dážď 14 °C 12 °C
piatok 2. 10. slabý dážď 20/11 °C
sobota 3. 10. slabý dážď 25/17 °C
nedeľa 4. 10. mierny dážď 21/14 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Propagácia BSK zástavky

Propagácia BSK revitalizácia zelene

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

VZN 01/2016 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby a donášku stravy Stiahnuté: 1002x | 22.03.2016

VZN 03/2015 Zásady hospodárenia majetkom obce Stiahnuté: 1233x | 24.04.2015

VZN 04/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 1018x | 22.03.2016

VZN 05/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Blatné Stiahnuté: 1624x | 25.05.2016

VZN 2/2007 o čistote a poriadku Stiahnuté: 1691x | 11.01.2017

VZN 2/2012 o organizovaní miest referenda Stiahnuté: 2117x | 11.01.2017

VZN č. 01/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 909x | 12.05.2017

VZN č. 01/2018 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy. Stiahnuté: 311x | 06.08.2018

VZN č. 01/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné Stiahnuté: 47x | 25.02.2020

VZN č. 02/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh Stiahnuté: 110x | 11.02.2020

VZN č. 02/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie činností Stiahnuté: 47x | 28.05.2020

VZN č. 03/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území́ obce Blatné Stiahnuté: 5x | 23.09.2020

VZN č. 04/2020 o udržiavaní a ochrane verejnej zelene na území obce Blatné Stiahnuté: 2x | 23.09.2020

VZN č. 06/2016 o o určení a zmenách názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné. Stiahnuté: 1169x | 24.04.2019

VZN č.01/2019 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom Stiahnuté: 323x | 02.07.2019

VZN č.08/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné Stiahnuté: 975x | 05.01.2017

VZN č.09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce BLATNÉ Stiahnuté: 921x | 05.01.2017

VZN č.6/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Blatné Stiahnuté: 1297x | 22.03.2016

Stránka

  • 1