Aktuálne počasie

dnes, piatok 16. 4. 2021
zamračené 8 °C 1 °C
sobota 17. 4. zamračené 9/2 °C
nedeľa 18. 4. zamračené 12/4 °C
pondelok 19. 4. slabý dážď 11/5 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Propagácia BSK zástavky

Propagácia BSK revitalizácia zelene

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

VZN 01/2016 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby a donášku stravy Stiahnuté: 1048x | 22.03.2016

VZN 03/2015 Zásady hospodárenia majetkom obce Stiahnuté: 1270x | 24.04.2015

VZN 04/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 1056x | 22.03.2016

VZN 05/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Blatné Stiahnuté: 1802x | 25.05.2016

VZN 2/2007 o čistote a poriadku Stiahnuté: 1740x | 11.01.2017

VZN 2/2012 o organizovaní miest referenda Stiahnuté: 2351x | 11.01.2017

VZN č. 01/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 943x | 12.05.2017

VZN č. 01/2018 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy. Stiahnuté: 389x | 06.08.2018

VZN č. 01/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné Stiahnuté: 99x | 25.02.2020

VZN č. 02/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie činností Stiahnuté: 102x | 28.05.2020

VZN č. 04/2020 o udržiavaní a ochrane verejnej zelene na území obce Blatné Stiahnuté: 61x | 23.09.2020

VZN č. 05/2020 ktorým sa určujú pravidlá na dodržiavanie verejného poriadku a udržiavanie čistoty na území obce Blatné Stiahnuté: 26x | 15.12.2020

VZN č. 06/2016 o o určení a zmenách názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné. Stiahnuté: 1215x | 24.04.2019

VZN č. 06/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 52x | 05.01.2021

VZN č.01/2019 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom Stiahnuté: 491x | 02.07.2019

VZN č.08/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné Stiahnuté: 1001x | 05.01.2017

VZN č.09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce BLATNÉ Stiahnuté: 956x | 05.01.2017

VZN č.6/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Blatné Stiahnuté: 1339x | 22.03.2016

Stránka

  • 1