Aktuálne počasie

dnes, streda 18. 5. 2022
takmer jasno 19 °C 10 °C
štvrtok 19. 5. jasná obloha 21/6 °C
piatok 20. 5. slabý dážď 25/10 °C
sobota 21. 5. slabý dážď 23/14 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Propagácia BSK zástavky

Propagácia BSK revitalizácia zelene

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

VZN 01/2016 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby a donášku stravy Stiahnuté: 1179x | 22.03.2016

VZN 03/2015 Zásady hospodárenia majetkom obce Stiahnuté: 1345x | 24.04.2015

VZN 04/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 1137x | 22.03.2016

VZN 2/2007 o čistote a poriadku Stiahnuté: 1867x | 11.01.2017

VZN 2/2012 o organizovaní miest referenda Stiahnuté: 2641x | 11.01.2017

VZN č. 01/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 1028x | 12.05.2017

VZN č. 01/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné Stiahnuté: 197x | 25.02.2020

VZN č. 01/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia Zverejnený Stiahnuté: 136x | 23.04.2021

VZN č. 01/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 13x | 11.04.2022

VZN č. 02/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie činností Stiahnuté: 217x | 28.05.2020

VZN č. 03/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Blatné Stiahnuté: 65x | 17.08.2021

VZN č. 04/2020 o udržiavaní a ochrane verejnej zelene na území obce Blatné Stiahnuté: 138x | 23.09.2020

VZN č. 04/2021 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné Stiahnuté: 52x | 22.09.2021

VZN č. 05/2020 ktorým sa určujú pravidlá na dodržiavanie verejného poriadku a udržiavanie čistoty na území obce Blatné Stiahnuté: 111x | 15.12.2020

VZN č. 05/2021 o platbách za poskytované služby v obci Blatné Stiahnuté: 18x | 25.02.2022

VZN č. 06/2016 o o určení a zmenách názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné. Stiahnuté: 1369x | 24.04.2019

VZN č. 06/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 175x | 05.01.2021

VZN č.01/2019 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom Stiahnuté: 619x | 02.07.2019

VZN č.08/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné Stiahnuté: 1082x | 05.01.2017

VZN č.09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce BLATNÉ Stiahnuté: 1030x | 05.01.2017

Stránka