Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Informácie pre občanov :

 • začiname od 15.03.2018 na ulici Podhajska od čísla domu 232.
 • od 11.04.2018 začíname kopať na ulici Šenkvicka od čisla domu 203/1
 • žiadame občanov Šenkvickej ulici aby si neupravovali zelené plochy po vykope kanalizácii budu tam prebiehat terenne úpravy, zároven žiadame aby boli pod prijazdové mostíky vrátené odvodnovacie potrubia. 
 • od 04.05.2018 začina výkop na ZP A1, ZP A2 a ZP A3 Šenkvická ulica.
 • dňa 11.07.2018 začíname na Potočnej ulici z výstabou kanalizácie Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2.
 • Oznam občanom od 18 júla 2018 bude Mlynská ulica neprejazdná do odvolania – do ukončenia prác na kanalizácii. Z tohto dôvodu je potrebné riešiť náhradné parkovanie motorových vozidiel z Mlynskej ulice.
 • dňa 03.08.2018 začína výkop na Lúčnej ulice iba po Bratislavsku ulicu. 
 • dňa 04.09.2018 začina čiastočna uzavierka cesty E I/61 Bratislavská ulica, kvôli výstavbe kanalizácie Stoka H, cesta bude regulovná dočasným dopravným značením - semaformi 
 • Informácia pre občanov Bratislavskej ulice dotknutej výstabou kanalizácie Stoka H, pretlačanie pripojok je dohodnuté.
 • Upozornujeme občanov Lúčnej ulice na obmedzenie v ramci dopravy po Lúčnej ulice na Bratislavsku z dovodu výstaby kanalizácie a čiastočnej uzavierky Bratislavskej ulice.
 • Povolenie na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku a určenie dopravného značenia od Okresného úradu Bratislava 
 • Dňa 16.10.2018 začíname výstavbu kanalizácie na Športovej ulici 

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, streda 14. 11. 2018
jasno 11 °C 4 °C
štvrtok 15. 11. oblacno 8/0 °C
piatok 16. 11. zatazeno 7/-1 °C
sobota 17. 11. jasno 7/-4 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kultúrny program deti Speváckeho súboru pri kostóle Sv. Votecha v Blatnom, pod vedením p. Evky Španovej

Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo Blatné

 

Zloženie Obecného zastupiteľstva a komisií v Blatnom


V zmysle § 10, zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Vo volebnom období 2014 - 2018  má Obecné zastupiteľstvo v Blatnom 9 členov – poslancov.

Hlavný kontrolór obce - PhDr. Zlatica Opáleková


Poslanci Obecného zastupiteľstva v Blatnom:

Helena Naďovičová – kandidátka SMER SD – zástupca  starostu obce    
Jozef Farkaš – kandidát KDH, Sieť
Vojtech Horváth – nezávislý kandidát 
Mgr. Tomáš Štellár – nezávislý kandidát 
Mgr. Monika Korenčiová – kandidátka KDH, Sieť
JUDr. Peter Macák – nezávislý kandidát
Ing. Martin Tomčala   – kandidát KDH, Sieť 
Paula Nováková -  kandidátka  KDH, Sieť
Ivana Benkovská -  kandidátka  SMER - SD   


Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie, v zložení:

Komisia finančná, pre služby a obchod
Jozef Farkaš                                            – predseda
Helena Naďovičová – členka, poslankyňa
JUDr. Peter Macák – člen, poslanec
Ivana Benkovská - členka, poslankyňa
Emil Bosáčik - aktivista
Anežka Kissová

- aktivista

 Anna Kubicová                                          - aktivista

  

Komisia pre kultúru, sociálne veci a rodinu 
Paula Nováková                                     – predsedkyňa, poslankyňa
Mgr. Monika Korenčiová – členka, poslankyňa   
Peter Mihálik - aktivista
Alena Šuplatová - aktivista
Jana Horváthová - aktivista
Emília Poóšová - aktivista
Komisia pre mládež, školstvo a šport:
Vojtech Horváth                                     – predseda, poslanec            

Jozef Farkaš 

– člen, poslanec
Mgr. Monika Korenčiová – členka, poslankyňa
Juraj Fiala - aktivista
Simona Konečná - aktivista
Martin Milošovič - aktivista
Jana Buchamerová - aktivista
   
   
Komisia stavebná:
Ing. Martin Tomčala – predseda, poslanec     
Tomáš Štellár – člen, poslanec
Vojtech Horváth – člen, poslanec
Ivana Benkovská - členka, poslankyňa

Ing. Vlastimil Tomašovič

Ing. Ivan Vaš 

- aktivista

- aktivista

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia                                                         
JUDr. Peter Macák - predseda, poslanec
Mgr. Tomáš Štellár - člen, poslanec
Ing. Martin Tomčala - člen, poslanec

 Radoslav Smolko                                           - aktivista

 Samuel Mišák                                                - aktivista 

Ing. Barbora Rázgová                                     - aktivista

Ing. Viera Heželyová                                      - aktivista

RNDr. Peter Valentovič PhD                           - aktivista