Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo Blatné

 

Zloženie Obecného zastupiteľstva a komisií v Blatnom


V zmysle § 10, zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Vo volebnom období 2018 - 2022  má Obecné zastupiteľstvo v Blatnom 9 členov – poslancov.


Poslanci Obecného zastupiteľstva v Blatnom:

1. Iveta Šarmírová                         Nezávislá kandidátka

2. Katarína Polakovičová               Nezávislá kandidátka

3. Jozef Farkaš                              Kresťanskodemokratické hnutie

4. Martin Kubica                             Smer – sociálna demokracia

5. Magdaléna Dugovičová             Nezávislá kandidátka

6. Kamil Budaj                               Kresťanskodemokratické hnutie

7. Vojtech Horváth                         Nezávislý kandidát

8. Lukáš Poór                                Nezávislý kandidát

9. Mgr. Monika Korenčiová            Spolu – občianska demokracia  


Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie, v zložení:

  1. Komisia pre kultúru a sociálne veci

 

Magdaléna Dugovičová – predsedkyňa komisie

Iveta Šarmírová – členka komisie

Katarína Polakovičová – členka komisie

Dušan Laho - aktivista 

Zuzana Székelyová - aktivistka

Anna Kovačičová - aktivistka

 

  1. Stavebná komisia

 

Martin Kubica – predseda komisie

Vojtech Horváth – člen komisie

Kamil Budaj – člen komisie

Lukáš Poór – člen komisie

Štefan Bulavčiak - aktivista

Dušan Gabalec - aktivista

Ing. Martin Milošovič - aktivista

Ing. Jozef Olša - aktivista

 

  1. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 

Kamil Budaj – predseda komisie

Martin Kubica – člen komisie

Štefan Bulavčiak - aktivista

Dušan Gabalec - aktivista

 

  1. Finančná komisia

 

Jozef Farkaš – predseda komisie

Mgr. Monika Korenčiová – členka komisie

Katarína Polakovičová – členka komisie

Iveta Šarmírová – členka komisie

Helena Nadovičová - aktivistka

Anna Kubicová - aktivistka

Matej Višenka - aktivista

 

  1. Komisia pre mládež, školstvo a šport

 

Vojtech Horváth – predseda komisie

Iveta Šarmírová – členka komisie

Lukáš Poór – člen komisie

Mgr. Monika Korenčiová – členka komisie

Martin Kubica – člen komisie

Juraj Fiala - aktivista

Ing. Martin Milošovič - aktivista

Simona Konečná - aktivistka

David Matiašovič - aktivista

 

    6.Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Katarína Polakovičová – nezávislá poslankyňa

Martin Kubica – Smer – sociálna demokracia

Mgr. Monika Korenčiová – SPOLU – občianska demokracia

Jozef Farkaš – Kresťanskodemokratické hnutie