Aktuálne počasie

dnes, utorok 2. 6. 2020
slabý dážď 19 °C 10 °C
streda 3. 6. mierny dážď 20/10 °C
štvrtok 4. 6. slabý dážď 22/11 °C
piatok 5. 6. mierny dážď 15/11 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Propagácia BSK zástavky

Propagácia BSK revitalizácia zelene

Navigácia

Obsah

01.06.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR - opatrenia

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR - opatrenia

Detail AKTUALITY

20.05.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR vydal ďalšie opatrenia

- Opatrenie_ÚVZSR_OLP_4085_2020_hromadne_podujatia_19.5.2020 - Opatrenie_ÚVZSR_OLP_4083_2020_prevádzky_3_fáza_19.5.2020 - Opatrenie_ÚVZR_OLP_4084_2020_opatrenia_rúška_z_19.5.2020

Detail AKTUALITY

12.05.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR vydal opatrenia

Opatrenie na hromadne podujatia a bohoslužby Opatrenie na otvorenie prevádzok fáza 2 Opatrenie na zastupiteľstvá a pohreby

Detail AKTUALITY

04.05.2020

Slovak Lines a.s oznamuje zmeny v cestovných poriadkoch

102441 Bratislava - Senec - Blatné - Igram - Čataj 108403 Senec - Šenkvice - Vištuk - Báhoň - Modra 108404 Senec - Trnava

Detail AKTUALITY

28.04.2020

Okresný úrad Senec odbor krízového riadenia oznamuje

Okresný úrad Senec odbor krízového riadenia oznamuje na možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19 , ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. S pozdravom Okresný úrad Senec odbor krízového riadenia

Detail AKTUALITY

24.04.2020

Oznam - usmernenie Hlavného hygienika SR pre športoviska

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Detail AKTUALITY

21.04.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 siedma verzia

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - siedma verzia

Detail AKTUALITY

21.04.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje ďalšie opatrenia

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje ďalšie opatrenia

Detail AKTUALITY

16.04.2020

Slovak lines a.s. informuje o zmenách cestovných poriadkov

102441 Bratislava - Senec - Blatné - Igram - Čataj 108403 Senec - Šenkvice - Vištuk - Báhoň - Modra

Detail AKTUALITY

15.04.2020

Oznam - jarné upratovanie

Vážení občania! V našej obci sa uskutoční jarné upratovanie, ktoré bude prebiehať v dňoch 17. až 20. apríla 2020. Dňa 17. apríla 2020, t. j. v piatok, budú pristavené dva veľkoobjemové 30m2 kontajnery. Jeden pri zmrzline na Bratislavskej ulici a druhý kontajner na ulici M. R. Štefánika.(odstavná plocha) Zbierať sa budú staré nábytky /rozobrané/, okná, dvere, matrace, drobný stavebný odpad /malé množstvá/, sklenená vata, polystyrén a podobne. Odpad musí byť rozobraný, aby sa ho zmestilo čo najviac. Do kontajnerov sa nezbiera separovaný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad /farby, chémia, rozpúšťadlá/ ani bio odpad. Žiadame občanov, aby sa zapojili do jarného upratovania a dodržiavali uvedené požiadavky a nehádzali do kontajnerov odpad, ktorý tam nepatrí. Ďakujeme Rastislav Pero Starosta obce

Detail AKTUALITY

15.04.2020

Obecný úrad oznamuje občanom

Vážení občania! Oznamujeme Vám, že si môžete prísť osobne vyzdvihnúť rozhodnutia na dane a poplatok za komunálny odpad na Obecný úrad Blatné, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8.oo do 12.oo hodiny, za podmienok dodržania prijatých bezpečnostných opatrení. Starší občania môžu na vyzdvihnutie rozhodnutí poveriť aj rodinného príslušníka. Úhradu dane z nehnuteľností a poplatku za odpad môžete vykonať dvomi spôsobmi: 1. bezhotovostne na účet obce alebo 2. zaplatením priloženej poštovej poukážky /šeku/ na pošte.

Detail AKTUALITY

08.04.2020

Okresné riaditeľstvo HaZZ Pezinok vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Okresné riaditeľstvo HaZZ Pezinok vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Detail AKTUALITY

08.04.2020

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vydala uznesenie o rozšírení opatrení núdzového stavu

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vydala uznesenie k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020

Detail AKTUALITY

07.04.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo „Usmernenie na hodnotenie žiakov"

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo „Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“. Predmetné usmernenie nájdete na webovom sídle: https://www.minedu.sk/data/att/16045.pdf

Detail AKTUALITY

06.04.2020

Starosta obce Blatné oznamuje občanom

Vážení občania ! Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zamedzili ich voľnému pohybu po obci, nakoľko je veľa sťažností. Pri voľnom pohybe psov sa uskutoční po obci odchyt psov licenčnou agentúrou. Tieto budú dané do karantény a to na náklady majiteľa.

Detail AKTUALITY

06.04.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje opatrenie

Všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Detail AKTUALITY

01.04.2020

Starosta obce Blatné oznamuje občanom

Vážení občania! Oznamujeme Vám, že zberný dvor Blatné bude mimoriadne otvorený v sobotu 4. apríla 2020 v čase od 9.00 do 13.00 hod. Podmienkou vývozu je množstvo odpadu - za jeden prívesný vozík na domácnosť s dodržaním bezpečnostných opatrení a to - použitie rúška, rukavíc a stanoveného odstupu medzi osobami. Nesmú sa na zberný dvor vyvážať dreviny a haluzoviny. Tieto môžete vyvážať na miestne Poľnohospodárske družstvo v sobotu 4. apríla 2020 v čase od 8.00 do 13.00 hod. Žiadame občanov, aby na PD odovzdávali len dreviny, budú na vrátnici kontrolovaní. Ďalej Vám oznamujeme, že kto potrebuje ešte rúška, môže si ich prísť vyzdvihnúť na obecný úrad a to v pondelok, stredu a piatok v doobedňajších hodinách.

Detail AKTUALITY

01.04.2020

Usmernenie Hlavného hygienika SR šiesta aktualizácia

Usmernenie Hlavného hygienika SR šiesta aktualizácia

Detail AKTUALITY

31.03.2020

Ministerstvo Vnútra SR - odbor prevencie kriminality informuje !

Ministerstvo Vnútra SR - odbor prevencie kriminality informuje!

Detail AKTUALITY

30.03.2020

Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR - rozhodnutie

Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR - rozhodnutie

Detail AKTUALITY

30.03.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje ďalšie opatrenia

Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR ZMENA režimové opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa (002)

Detail AKTUALITY

25.03.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje ďalšie opatrenia

Opatrenie na povinné nosenie ochranných rúšok Opatrenie na zákaz prevádzok v nedeľu Opatrenie na pozastavenie poskytovania sociálnych služieb Opatrenie na zákaz hromadných podujatí

Detail AKTUALITY

24.03.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail AKTUALITY

23.03.2020

Oznam pre občanov

Vážení občania! Na zabezpečenie ochrany zdravia a obmedzenie šírenia nákazy COVID-19 žiadame občanov, aby sa pri vychádzkach nezdružovali a používali ochranné rúška. Občanom, ktorí patria do rizikovej skupiny nad 65 rokov, odporúčame, aby sa zdržiavali v domácom prostredí a vychádzali len v nutných prípadoch s použitím ochranných rúšok. Ak by niekto zo seniorov potreboval pomoc, Farská charita Blatné ponúka svoju pomoc ako napríklad nakupovanie, odvoz, dovoz a iné, môžu sa kontaktovať na telefónnom čísle 0905 696 378. Zodpovedným prístupom k sebe i ostatným prispejme každý svojim dielom k zdarnému prekonaniu tohto stavu.

Detail AKTUALITY

19.03.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje opatrenie platné od 19.03.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR nariaďuje opatrenie platné od 19.03.2020

Detail AKTUALITY

19.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Detail AKTUALITY

18.03.2020

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky informuje

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky informuje

Detail AKTUALITY

16.03.2020

Slovak Lines a.s. informuje

Slovak Lines a.s. informuje od 17.03.2020(utorok) do odvolania budú spoje na všetkých prímestských linkách Slovak Lines, a.s.premávať podľa cestovných poriadkov platných pre sobotu

Detail AKTUALITY

16.03.2020

UPOZORNENIE pre občanov obce Blatné !

Na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 a z toho vyplývajúcich opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR Obec Blatné prijala nasledovné opatrenia: - Obecný úrad Blatné pracuje od 16.3.2020 v obmedzenom režime bez stránkových hodín pre verejnosť do odvolania. V súrnych prípadoch sa môžete kontaktovať na mailovej adrese: starosta@blatne.sk, alebo na tel.č. 0901 713 153. - Zakazuje sa stretávanie osôb na detskom ihrisku, na multifunkčnom ihrisku, v priestoroch základnej a materskej školy ako i na ostatných verejných priestranstvách. Pri prechádzkach sa vyhýbajte kontaktu s inými osobami. - Plánovaný zber haluzovín sa ruší. Náhradný termín Vám bude oznámený. - Od dnešného dňa až do odvolania bude zberný dvor zatvorený. V Blatnom 16.3.2020 v. r. Rastislav Pero starosta obce

Detail AKTUALITY