Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2019
21 °C 14 °C
utorok 28. 5. 19/12 °C
streda 29. 5. 15/10 °C
štvrtok 30. 5. 18/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Slávnostné otvorenie ihriska, ktoré sme si vysúťažili spoločným pričinením našich občanov, priateľov a známych...

Navigácia

Obsah

Voľby 

do Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča

OBEC  BLATNÉ

sídlo Obecný úrad Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné

 

OZNÁMENIE

pre voľby do Európskeho parlamentu, konaných dňa 25. mája 2019

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Stanislava Kubicová

e-mail adresa: matrika@blatne.sk

tel. kontakt.: 033/6459 270

 

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

 

 

 

14.05.2019 - 30.05.2019

Zámer predaja obecného pozemku Ožvald

Detail URADNA TABULA

18.03.2019

Oznam - zmena Všeobecných zmluvných podmienok vodné stočné

Vážení občania, na základe schváleného Uznesenia č. 79/2018 z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.09.2018 Vám predkladáme Všeobecné zmluvné podmienky na výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie dopadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Blatné (viď príloha). Zásadnou zmenou v aktuálnych Všeobecných zmluvných podmienkach je určenie množstva odvádzaných odpadových vôd, t. j. určenie, výpočet a úhrada stočného podľa smerných čísel. Vychádza zo smerných čísel spotreby vody Prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Príklad: 1m3 / 0,7168 Eur V prepočte 17 m3 x 0,7168 Eur 12 Eur / 1 osobu / ½ roka Vyúčtovanie bude ½ ročné, t. j v odpočtovom období od apríla daného roka do októbra; v období od októbra daného roka do apríla nasledujúceho roka. 1 osoba / 17 m3 / na ½ roka = 12 Eur / 1 osobu na ½ roka 2 osoby / 34 m3 / na ½ roka = 24 Eur / 2 osoby na ½ roka 3 osoby / 51 m3 / na ½ roka = 36 Eur / 3 osoby na ½ roka 4 osoby / 68 m3 / na ½ roka = 48 Eur / 4 osoby na ½ roka 5 osoby / 85 m3 / na ½ roka = 60 Eur / 5 osoby na ½ roka Násobí sa počtom osôb žijúcich v domácnosti (osoby žijúce na trvalý pobyt + prípadne na prechodný pobyt). V prípade ak spotrebujete množstvo vody v m3 nad rámec smerných čísel, ( t. j. napr. na 1 osobu viac ako 17 m3 ako je určené podľa smerných čísel) spotrebujete napríklad 18 m3 vody /1 osobu/ ½ roka, suma k úhrade bude vyúčtovaná podľa spotrebovaných m3 vody. Z dôvodu týchto zmien obec Blatné vypracovala nové zmluvy o odvádzaní odpadových vôd v obci Blatné. Občanov budeme postupne vyzývať aby sa dostavili na Obecný úrad podpísať zmluvu a prevziať všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Detail AKTUALITY