Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Informácie pre občanov :

 • začiname od 15.03.2018 na ulici Podhajska od čísla domu 232.
 • od 11.04.2018 začíname kopať na ulici Šenkvicka od čisla domu 203/1
 • žiadame občanov Šenkvickej ulici aby si neupravovali zelené plochy po vykope kanalizácii budu tam prebiehat terenne úpravy, zároven žiadame aby boli pod prijazdové mostíky vrátené odvodnovacie potrubia. 
 • od 04.05.2018 začina výkop na ZP A1, ZP A2 a ZP A3 Šenkvická ulica.
 • dňa 11.07.2018 začíname na Potočnej ulici z výstabou kanalizácie Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2.
 • Oznam občanom od 18 júla 2018 bude Mlynská ulica neprejazdná do odvolania – do ukončenia prác na kanalizácii. Z tohto dôvodu je potrebné riešiť náhradné parkovanie motorových vozidiel z Mlynskej ulice.
 • dňa 03.08.2018 začína výkop na Lúčnej ulice iba po Bratislavsku ulicu. 
 • dňa 04.09.2018 začina čiastočna uzavierka cesty E I/61 Bratislavská ulica, kvôli výstavbe kanalizácie Stoka H, cesta bude regulovná dočasným dopravným značením - semaformi 
 • Informácia pre občanov Bratislavskej ulice dotknutej výstabou kanalizácie Stoka H, pretlačanie pripojok je dohodnuté.
 • Upozornujeme občanov Lúčnej ulice na obmedzenie v ramci dopravy po Lúčnej ulice na Bratislavsku z dovodu výstaby kanalizácie a čiastočnej uzavierky Bratislavskej ulice.
 • Povolenie na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku a určenie dopravného značenia od Okresného úradu Bratislava 
 • Dňa 16.10.2018 začíname výstavbu kanalizácie na Športovej ulici 

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2019
20 °C 6 °C
utorok 23. 4. 11/9 °C
streda 24. 4. 21/10 °C
štvrtok 25. 4. 23/12 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Voľby 

do Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča

OBEC  BLATNÉ

sídlo Obecný úrad Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné

 

OZNÁMENIE

pre voľby do Európskeho parlamentu, konaných dňa 25. mája 2019

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Stanislava Kubicová

e-mail adresa: matrika@blatne.sk

tel. kontakt.: 033/6459 270

 

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

 

 

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Výsledky II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky

konaných dňa 30. marca 2019

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov     1393

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    743 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                   743 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre všetkých kandidátov                    733

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:                                       

 

 Meno a Priezvisko                  Počet hlasov

 

1)  Zuzana Čaputová, Mgr.               402

2)  Maroš Ševčovič, JUDr., PhD.     331

 

OZNÁMENIE

o utvorení volebných okrskov a určení volebných

miestností pre voľby prezidenta Slovesnkej republiky II. kolo konaných 30. marca 2019

Starosta obce Blatné podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

utvoril v obci Blatné 1 volebný okrsok a

určil volebnú miestnosť veľkú zasadačku na Obecnom úrade, Šarfická 300/37, Blatné.

OZNAM

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje všetkých občanov, ktorí chcú dať hlas svojmu kandidátovi v druhom kole prezidentských volieb, že 11. 3. 2019 je posledný deň na doručenie žiadosti  o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou. Aj potom však možno o preukaz  požiadať obec osobne,  najneskôr však v posledný pracovný deň pred volebným dňom /t. j. najneskôr 29. marca/.

OZNÁMENIE

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky II. kolo konaných dňa

 30. marca 2019

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Stanislava Kubicová

e-mail adresa: matrika@blatne.sk

tel. kontakt.: 033/6459 270

 

 

Výsledky I. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky

konaných dňa 16. marca 2019

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov      1381

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na Hlasovaní    824 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku             824             

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre všetkých kandidátov                                             820

Poradie kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky a počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:                                         

Meno a priezvisko                                   Počet hlasov

 

1)  Zuzana Čaputová, Mgr.                             368

2)  Maroš Ševčovič, JUDr., PhD.                   180

3)  Štefan Harabin, JUDr.                               94                  

4)  František Mikloško, RNDr.                        67

5)  Marian Kotleba, Ing. Mgr.                          50

6)  Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.             33

7)  Milan Krajniak, Bc.                                    16

8)  Béla Bugár, Ing.                                         7

9)  Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.                   2

10) Róbert Švec, Mgr.                                     1

11) Bohumila Tauchmannová, Ing.                1

12) Martin Daňo                                               0 

13) Ivan Zuzula, RNDr., CSc.                          0

Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný a kandidáta, ktorá sa práva kandidovať vzdal:

 

Meno a priezvisko                                 Počet hlasov

József Menyhárt, PaedDr., PhD.                    1

Robert Mistrík, Dr. Ing.                                   0

 

V Blatnom 16. marca 2019

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,              Šamorín

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

    3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

    5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

    6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,        Banská Bystrica

    7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

    8.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň

    9.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

  10.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

  11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

  12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

  13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

  14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

  15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 

OZNAM

 

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje všetkých občanov, ktorí chcú dať hlas svojmu kandidátovi v prezidentských voľbách, že 25. február 2019 je posledný deň na doručenie žiadosti  o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou. Aj potom však možno o preukaz  požiadať obec osobne,  najneskôr však v posledný pracovný deň pred volebným dňom /t. j. najneskôr 15. marca/.

 

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Stanislava Kubicová, e-mail adresa: matrika@blatne.sk, tel. kontakt: 033/6459 270

Kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Stanislava Kubicová

e-mail adresa: matrika@blatne.sk

telefonický kontakt: 033 6459 270

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿvýkon trestu odňatia slobody,

Ÿprávoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿštátnu príslušnosť,

Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿkorešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿštátnu príslušnosť,

Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, 
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

16.04.2019 - 26.04.2019

Pozvánka na OcZ 25.04.2019

Detail URADNA TABULA

12.04.2019

Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje občanom

Za vypaľovanie suchej trávy a konárov hrozí pokuta Jarné obdobie so sebou prináša viaceré prípady vypaľovania suchej trávy a zeleného odpadu zo záhrad. Ministerstvo životného prostredia však upozorňuje, že vypaľovanie trávnatých porastov a spaľovanie odpadu z lístia, trávy a konárov je nielen nebezpečné, ale aj nezákonné. Podľa zákona o odpadoch hrozí za takéto konanie pokuta pre občanov až do výšky 1 500 eur, pre právnické osoby od 4 000 do 350 000 eur.

Detail AKTUALITY

08.04.2019

Slovak Lines a.s. OZNAMUJE

Slovak Lines a.s. OZNAMUJE čiastkové zmeny 108403 Senec - Šenkvice - Vištuk - Báhonˇ - Modra a 108404 Senec - Trnava

Detail AKTUALITY

01.04.2019 - 03.05.2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Blatné

Detail URADNA TABULA

18.03.2019

Slovak Lines a.s. oznamuje čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019 102441 Bratislava-Senec-Blatné-Igram-Čataj, IDS BK 645

Detail AKTUALITY

18.03.2019

Oznam - zmena Všeobecných zmluvných podmienok vodné stočné

Vážení občania, na základe schváleného Uznesenia č. 79/2018 z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.09.2018 Vám predkladáme Všeobecné zmluvné podmienky na výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie dopadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Blatné (viď príloha). Zásadnou zmenou v aktuálnych Všeobecných zmluvných podmienkach je určenie množstva odvádzaných odpadových vôd, t. j. určenie, výpočet a úhrada stočného podľa smerných čísel. Vychádza zo smerných čísel spotreby vody Prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Príklad: 1m3 / 0,7168 Eur V prepočte 17 m3 x 0,7168 Eur 12 Eur / 1 osobu / ½ roka Vyúčtovanie bude ½ ročné, t. j v odpočtovom období od apríla daného roka do októbra; v období od októbra daného roka do apríla nasledujúceho roka. 1 osoba / 17 m3 / na ½ roka = 12 Eur / 1 osobu na ½ roka 2 osoby / 34 m3 / na ½ roka = 24 Eur / 2 osoby na ½ roka 3 osoby / 51 m3 / na ½ roka = 36 Eur / 3 osoby na ½ roka 4 osoby / 68 m3 / na ½ roka = 48 Eur / 4 osoby na ½ roka 5 osoby / 85 m3 / na ½ roka = 60 Eur / 5 osoby na ½ roka Násobí sa počtom osôb žijúcich v domácnosti (osoby žijúce na trvalý pobyt + prípadne na prechodný pobyt). V prípade ak spotrebujete množstvo vody v m3 nad rámec smerných čísel, ( t. j. napr. na 1 osobu viac ako 17 m3 ako je určené podľa smerných čísel) spotrebujete napríklad 18 m3 vody /1 osobu/ ½ roka, suma k úhrade bude vyúčtovaná podľa spotrebovaných m3 vody. Z dôvodu týchto zmien obec Blatné vypracovala nové zmluvy o odvádzaní odpadových vôd v obci Blatné. Občanov budeme postupne vyzývať aby sa dostavili na Obecný úrad podpísať zmluvu a prevziať všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Detail AKTUALITY

25.02.2019

OZNAM ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V BLATNOM

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V BLATNOM Srdečne pozývame rodičov a deti na zápis do našej materskej školy na školský rok 2019/2020, ktorý sa uskutoční od 02.05. do 06.05.2019 v čase od 11.00 do 13.30 hodiny.

Detail AKTUALITY